Pensjonshjelpen

ANNONSØRINNHOLD FRA

Ta ut tidligpensjon?

Her er alle fordelene – og ulempene.

Foto: Colourbox

Visste du at du kan ta ut tidligpensjon, samtidig som du jobber fullt? Det kalles for fleksibel alderspensjon. Etter pensjonsreformen ble innført i 2011, fikk nesten alle rett til å starte utbetaling av sine pensjoner allerede fra fylte 62 år. Med andre ord, så kan du få utbetalt pensjonspengene dine, helt eller delvis, før du blir pensjonist.

Tidligpensjon gir flere fordeler

God fleksibilitet og naturlig nedtrapping av arbeidslivet, er to sterke argumenter for hvorfor mange velger å ta ut tidligpensjon.

– Tidligpensjon gir eldre arbeidstakere, sammen med rettighetene i arbeidsmiljøloven, rett og mulighet til å trappe ned mot pensjonisttilværelsen, til glede for seg selv, sine kolleger, arbeidsgiver og samfunnets verdiskapning, sier Knut Dyre Haug, pensjonsøkonom i Storebrand.

– Å kombinere pensjon samtidig som man nedtrapper yrkesdeltakelsen, er i tillegg en fin måte å få folk til å jobbe lenger. Mange synes dessuten det er flott å få ut sin pensjon og vite at den er “sikret” dersom man skulle falle fra, fortsetter han.

 Et hovedprinsipp i den nye folketrygden er imidlertid at det skal lønne seg å jobbe lenger, selv om folketrygden åpner for å starte uttak allerede fra 62 år. Dersom du vurderer tidligpensjon, må du derfor være klar over at du får mindre penger å rutte med som pensjonist.

Les også: Sjekk sparerådene for din aldersgruppe

 Alle har lov, men ikke alle kan

Det er opp til hver enkelt om man vil ta ut tidligpensjon. Men, her er et viktig forbehold:

– For å kunne starte utbetalingen fra folketrygden må du ha tilstrekkelig oppsparing til å minimum kunne få minstepensjon utbetalt resten av livet. Er ikke oppsparingen tilstrekkelig, må du enten vente til den er blitt stor nok eller vente til du fyller 67. Da inntreffer pensjonsrettighetene uansett hvor mye som er oppspart, forklarer Haug.

Les også: Dette må du vite om arv og pensjon

Fordeler

  • Fremtiden kan ingen forutsi, vi vet ikke hvor lenge vi lever. Har du lyst til å nyte dine oppsparte pensjonspenger mens du ennå er frisk og tilstede, bør du vurdere å ta ut tidligpensjon.
  • Har du behov for å raskere redusere gjelden din, pusse opp eller tilpasse huset for å kunne bo der som gammel, kan tidligpensjon være en god idé.
  • Tidligpensjon gir deg muligheten for å trappe ned i arbeidslivet, som igjen kan gi økt livsglede og god fleksibilitet i hverdagen.

Ulemper

  • Vit at du får mindre penger å leve for når du blir pensjonist dersom du tar ut tidligpensjon. Folketrygden vil for eksempel reduseres med 5% for hvert år du tar ut pensjon fremfor å vente. Dette kan bety at du får 30% mindre i pensjon hvert år resten av livet ved å starte når du blir 62 fremfor å vente til du er 67 år.
  • Husk at pensjon og lønn skattlegges sammen. Dette kan føre til solide innhugg i nettoverdien av det du får utbetalt gjennom økt toppskatt.
  • Tidligpensjon kan føre til økt forbruk. Tar du ut tidligpensjon uten å redusere eller slutte å jobbe, bør du sørge for å ha en god plan med pengene.
Les også

Dette er «gode pensjonsordninger»

Slik er pensjonen din bygget opp

Sjekk sparerådene for din aldersgruppe

Er du en av dem som utsetter sparing til pensjon?

Dette må du vite om arv og pensjon

Ny pensjon krever mer av deg

Her sparer de mest til pensjon

Pensjonsbegrepene du må kunne

Hvor får jeg oversikt over min pensjon?

5 raske steg til bedre pensjon

Pensjonistenes tips til deg

Slik maksimerer du din pensjonssparing