Pensjonshjelpen

ANNONSØRINNHOLD FRA

Dette må du vite om arv og pensjon

Se hvilke ordninger som sikrer dine etterlatte pensjonsarv.

Foto: colourbox.com

Har du noen gang tenkt over hva som vil skje med pensjonen din når du dør? Det er ingen selvfølge at dine etterlatte vil arve pensjonen du har spart opp. Her er en oversikt over hvem som får hva:

Innskuddspensjon (pensjonskapitalbevis)

Innskuddspensjon er den formen for tjenestepensjon som er mest vanlig i dag, hvis du jobber i privat sektor. Har du byttet jobb en eller flere ganger de siste årene, er sjansen stor for at du har innskuddspensjon. Når du slutter i en bedrift med innskuddspensjon får du et pensjonskapitalbevis for den pensjonen du har spart opp.

En trygghet ved innskuddspensjon og pensjonskapitalbevis, er at dine etterlatte arver din oppsparte pensjon. Her gjelder arverekkefølgen etter arveloven: barna har førsterett på pengene, deretter følger ektefelle, samboer eller registrert partner. Har du barn under 21 år, får de utbetalt inntil 1G (folketrygdens grunnbeløp) årlig. Pengene utbetales månedlig. Har du ingen arvinger, vil pengene tilfalle dødsboet.

Ytelsespensjon (fripolise)

Ytelsespensjon er en tjenestepensjon som var langt mer vanlig før. Når du slutter å jobbe i en bedrift med ytelsespensjon får du en pensjonsrettighet i form av en fripolise. I motsetning til innskuddspensjon, vil ikke dine etterlatte arve din oppsparte pensjon fra en ytelsespensjon. I stedet går pengene tilbake til de som er igjen i pensjonsordningen du er medlem av. Dette gjelder også for en eventuell fripolise.

Et tips er å undersøke om bedriften har tegnet barne- og ektefellepensjon, eller etterlattepensjon, som sikrer utbetaling til de etterlatte. Hør gjerne med arbeidsgiver om hvilke ordninger som gjelder på din arbeidsplass.

Hybridpensjon

Hybridpensjon, som er en mellomting mellom ytelsespensjon og innskuddspensjon, gir ingen arv til de etterlatte. Hybridpensjon er en relativt ny pensjonsordning og er foreløpig lite utbredt. Dersom du slutter å jobbe i en bedrift med hybridpensjon får du en pensjonsbevis. Som med ytelsespensjon, vil hele din oppsparte pensjonskapital tilfalle fellesskapet ved død.

Les også: Slik maksimerer du din pensjonssparing

Offentlig tjenestepensjon

Reglene er ganske like de som finnes i privat ytelsespensjon. Heller ikke her arver noen dine pensjonsmidler.

I motsetning til ansatte i privat sektor har alle i offentlig sektor (stat, fylke, kommune) en pensjon som går til etterlatte barn eller ektefelle. Samboere er som regel ikke omfattet av denne avtalen. Det er strenge regler for hvem som er berettiget.  Det er for eksempel bestemmelser om hvor lang tid man må ha vært gift før dødsfallet for å kunne få etterlattepensjon. Sjekk derfor disse reglene nøye før dere bestemmer dere for hvilke forsikringer dere trenger i deres familie.

Folketrygden

Ektefelle/ samboer har etter bestemte regler rett til etterlattepensjon fra folketrygden. Her gjelder ulike regler. Gå inn på nav.no for utfyllende informasjon.

Barn under 18 år, som har mistet en eller begge av foreldrene, har rett til barnepensjon som skal sikre barnet inntekt til livsopphold.

Egensparing

Ved død bestemmer arvereglene etter arveloven hvordan pengene fordeles. Dette gjelder sparing i fond og sparing i bank.

 

 

Dette innholdet er betalt av Storebrand og gjort tilgjengelig i ABC Nyheter fordi vi mener det er relevant og nyttig innhold for våre lesere. Redaksjonen i ABC Nyheter har ikke vært involvert i produksjonen av dette innholdet. Se våre retningslinjer for sponset innhold eller kontakt vår content marketing desk for mer informasjon.

Les også

Dette er «gode pensjonsordninger»

Ta ut tidligpensjon?

Slik er pensjonen din bygget opp

Sjekk sparerådene for din aldersgruppe

Er du en av dem som utsetter sparing til pensjon?

Ny pensjon krever mer av deg

Her sparer de mest til pensjon

Pensjonsbegrepene du må kunne

Hvor får jeg oversikt over min pensjon?

5 raske steg til bedre pensjon

Pensjonistenes tips til deg

Slik maksimerer du din pensjonssparing